<script id='pixel-script-poptin' src='https://cdn.popt.in/pixel.js?id=f0cc568a707e5' async='true'></script>
 

Algemene voorwaarden

Reserveren

Huurder van een appartement of studio kan per e-mail of via de website reserveren, deze manieren zijn bindend. Met deze reservering zijn de algemene voorwaarden tussen huurder en verhuurder van kracht. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de boekingsovereenkomst.

Reserveringsopdracht en betaling.

Iedere huurder ontvangt een reserveringsbevestiging van La Valle Verde.  Binnen 15 dagen na ontvangst van de bevestiging betaald de huurder een aanbetaling van 50% van de huursom (of voor een bepaalde datum als dat is aangegeven).

Op het moment dat de aanbetaling binnen is bij La Valle Verde is de reservering definitief. Het restant van de volledige huursom dient 2 weken voor aanvang van de huurperiode betaald te worden. Bij niet tijdige aanbetaling is La Valle Verde gerechtigd de reservering te annuleren.

 

Aansprakelijkheid van de huurder.

Tijdens het verblijf is de huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde appartement en inrichting en alle hierbij behorende zaken. Huurder zal schade, veroorzaakt door zijn toedoen of het toedoen van zijn reisgenoten, direct en geheel vergoeden aan de verhuurder.

Aansprakelijkheid van de verhuurder.

La Valle Verde kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of diefstal, schade letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan huurder of veroorzaakt door andere huurders. La Valle Verde is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van natuurgeweld, natuurrampen, aanslagen, stakingen, geweldplegingen of ongevallen. Gebruik van faciliteiten en het eigen terrein van La Valle Verde is voor risico van de huurder.

 

Klachten.

Wij vragen u klachten direct met ons te overleggen en wij zullen deze naar alle redelijkheid proberen te verhelpen.

 

Overig.

De totale factuur is exclusief reisverzekering, wij adviseren u die apart af te sluiten. U kunt uw appartement / studio op de dag van aankomst om 15 uur betrekken en dient deze op de dag van vertrek om 10 uur te verlaten. U dient voor vertrek het appartement/ de studio In dezelfde staat op te leveren als bij aankomst.

U dient uiterlijk de avond voor vertrek de eventueel overige gemaakte kosten contant af te rekenen. Het is niet toegestaan te roken in de appartementen of de gemeenschappelijke ruimtes.

Annuleringsvoorwaarden Covid-19

Wanneer volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken in het thuisland van gast of gastheer korter dan 2 weken voor aankomst een negatief reisadvies wordt gegeven voor de regio Le Marche in Italië, dat wil zeggen “reizen niet toegestaan”, kan de reservering in overleg 1 keer worden omgeboekt naar een later moment. Indien omboeken niet mogelijk blijkt wordt de aanbetaling of de totale huursom terug gestort op uw rekening.

De bovenstaande mogelijkheid geldt niet voor boekingen die in 2021 al een keer zijn omgeboekt naar 2022. Hen verzoeken wij contact met ons op te nemen.

Op reserveringen die om andere redenen geannuleerd worden, zijn onze standaard annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 

Standaard annuleringsvoorwaarden

Annulering door huurder:

Annulering door huurder dient per e-mail te worden doorgegeven bij La Valle Verde, hiervan krijgt u een bevestiging toegestuurd. Bij annulering binnen 15 dagen na de reserveringsbevestiging wordt de aanbetaling terug gestort door La Valle Verde. Bij annulering na deze 15 dagen en tot 2 weken voor aanvang van de huurperiode Is de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder het volledige bedrag verschuldigd. Geannuleerde reserveringen kunnen niet aan derden worden overgedragen tenzij er toestemming is van La Valle Verde. 

Annulering door La Valle Verde:

Indien door omstandigheden La Valle Verde genoodzaakt is tot annuleren van het gehuurde, zal La Valle Verde u hiervan direct op de hoogte brengen en indien mogelijk een alternatief aanbieden. Bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, of het niet aanvaarden van een alternatief door de huurder zal La Valle Verde het gehele door de huurder betaalde bedrag terug storten. Huurder heeft geen ander recht dan het terug vorderen van dit bedrag.

Annuleringsverzekering

La Valle Verde adviseert elke huurder een annuleringsverzekering af te sluiten. In geval van annulering kan de huurder aanspraak maken op terugbetaling van het gehele of de gedeeltelijke huursom, mits de reden van annulering valt binnen het dekkingsgebied van de verzekering. Bespreek ook de voorwaarden met uw reisverzekeringsagent in verband met annulering door Covid-19 bepalingen.